Vyberte stránku

Leady.cz: Zjistěte, jaké firmy chodí na váš web a získejte je

13. 05. 2018 | Byznys

Pokud jste někdy toužili zjistit, které firmy chodí k vám na web, Leady.cz vám tento sen splní. Tyto informace jsou v B2B firmách klíčové hlavně pro obchodníky a markeťáky, kteří mohou s jejich využitím výrazně zefektivnit svou práci.

Co Leady.cz umí

Leady.cz je česká cloudová technologie, která vám může dát podstatné informace, které pomohou vašim obchodníkům lépe prodávat. Konkrétně budete moci provádět následující kouzla:

 • Zjistit, jestli návštěvník webu přichází z nějaké firmy. Leady.cz umožňují identifikovat cca polovinu firemních návštěv.
 • Identifikovat, o jakou firmu jde, její název, IČ, odvětví, obrat, počet zaměstnanců a kontaktní osobu.
 •  Poslat údaje o identifikované návštěvě do Google Analytics a propojit tak data o firmách s online marketingovými daty a daty o chování prospektů na webu. Díky tomu můžete zjistit, z jaké kampaně firma přišla, nebo jak se pro vás relevantní tržní segment firem chová na vašem webu v porovnání s ostatními návštěvami.
 • Propojit data o firemní návštěvnosti z Google Analytics s vaším CRM systémem a dát tak obchodníkům tipy na to, o jaké produkty a služby se konkrétní firma na vašem webu zajímala a marketérům zase to, zda jejich marketingové kampaně vedou k uzavírání skutečných obchodů.
 • Cílit remarketingové kampaně v Google  Adwords pouze na firmy, které jsou pro vás relevantní (ať už podle obratu, odvětví nebo počtu zaměstnanců).
Schéma datového přenosu mezi Leady.cz, Google Analytics a Google Adwords

Krok 1: Nasazujeme Leady.cz na web

Po registraci v systému (aplikace je na 14 dní zdarma) je potřeba nasadit na každou stránku vašeho webu následující měřící kód:

<script type="text/javascript"> 
 var leady_track_key="[LEADY_KLÍČ]"; 
 (function(){ 
  var l=document.createElement("script");
  l.type="text/javascript";l.async=true;
  l.src='https://t.leady.com/'+leady_track_key+"/L.js"; 
  var s=document.getElementsByTagName("script")[0];
  s.parentNode.insertBefore(l,s); })(); 
</script>
Do skriptu je předtím potřeba vložit speciální klíč, který získáte po přihlášení do webového rozhraní Leady.cz kliknutím na Napojení – Javascript. Po jeho nasazení se vám do rozhraní začnou načítat firemní návštěvy. Obchodníci je mohou začít vyhodnocovat přímo z webového rozhraní a dále s nimi pracovat:
Rozhraní Leady.cz

Krok 2: Propojujeme Leady.cz s Google Analytics

Druhým krokem je propojení Leady.cz z Google Analytics. Nejdříve si otevřete google Analytics a poznamenejte si své Tracking ID (identifikátor začínající na „UA-..“):

Jak získat Tracking ID v Google Analytics
Přesvědčte se, že v nastavení Google Analytics Správce – Nastavení výběru dat je nezaškrtnutá volba Filtrování robotů. Mohla by jinak způsobit nefunkčnost měření.
Filtrování robotů v Google Analytics
Pak v rozhraní Leady.cz v sekcí Napojení – Google vložte Tracking ID vašich Google Analytics (identifikátor začínající na „UA-„):
Leady.cz: Vložení GA Tracking Id

Krok 3: Segmentace firemních návštěv

Pokud nyní chcete rozlišit firemní návštěvy od nefiremních, je potřeba vytvořit příslušné segmenty. Leady.cz fungují tak, že pokud identifikují firemní návštěvu, pošlou do Google Aganytics událost. Událost pak obsahuje následující informace:

 • Kategorie události obsahuje obrat a počet zaměstnanců oddělený svislítkem. Např. 1,5 mld+ Kč | 1000-1499.
 • Akce události začíná na „Leady_“. Za podtržítkem naleznete IČ firmy. Např. Leady_12345678.
 • Štítek události obsahuje odvětví firmy (2 hlavní činnosti oddělené svislítkem). Např. Zpracovatelský průmysl | Výroba malt.

Segmentace podle obratu je asi nejdůležitější, ale malinko komplikovaná. Leady.cz totiž dělí firmy podle obratu do několika desítek skupin. My ale chceme firmy seskupit jen do tří hlavních skupin – Malé, Střední a Velké. Proto pro každou skupinu využijeme specifický regulární výraz:

Skupina Obrat Regulární výraz
Malé firmy 0-29 mio Kč nezistené|<1 mil. €|bez obratu|<200 tis. Kč|200-499 tis. Kč|500-999 tis. Kč|1-2,9 mil. Kč|3-4,9 mil. Kč|5-9,9 mil. Kč|10-29 mil. Kč
Střední firmy 30-59 mio Kč 1-2 mil. €|2-3 mil. €|30-59 mil. Kč|60-99 mil. Kč
Veliké firmy 60+ Mio Kč 3-5 mil. €|5-6 mil. €|6-15 mil. €|15-30 mil. €|30-150 mil. €|150-300 mil. €|300-500 mil. €|100-199 mil. Kč|200-299 mil. Kč|300-499 mil. Kč|500-999 mil. Kč|1-1,49 mld. Kč|1,5 mld+ Kč

V Google Analytics najeďte do pohledu Akvizice – Veškerá návštěvnost – Zdroj/médium a klikněte na Přidat segment. Kategorie události musí odpovídat jednomu z výše uvedených regulárních výrazů. Vyfiltrujeme také akce události, aby začínala na „Leady_“. Nastavení segmentu vypadá následovně:

GA: Vytvoření segmentu

Takto vytvořené segmenty je pak možné využít pro vyhodnocení návštěvnosti ve všech důležitých pohledech Google Analytics:

Google Analytics: Pohled na chování segmentu

Leady a GDPR

Možná se ptáte, zda je použití Leady.cz v pořádku s ohledem na GDPR a je to dobrá otázka. Všechno by ale mělo býr podle sekce webu Leady.cz věnované kompatibilitě s GDPR v pořádku:

Aplikace Leady primárně identifikuje firmy, které navštívily webové stránky. Aplikace zjednodušeně pozná, jaká firma přistoupila na váš web tak, že je schopna přiřadit návštěvu k právnické osobě, tedy firmě. Leady v tomto případě nepřiřazují návštěvy ke konkrétním osobám, či živnostníkům, ale výlučně ke společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Leady tedy neobsahuje osobní údaje ani je nezpracovává a GDPR se na aplikaci primárně nevztahuje.

Co dál?

Pokud jste postupovali podle návodu, máte nasazené Leady.cz, data vám padají do Google Analytics a jste schopni návštěvnost základním způsobem vyhodnotit. Zbývá ještě vyřešit remarketing, tj. možnost oslovovat s reklamou cíleně jen ty správné firmy a propojení Google Analytics s CRM, které umožní obchodníkům i marketérům získat jednotný pohled na marketingová i obchodní data. Ale o tom až někdy příště.

Martin Kružík

Jsem byznysový konzultant a pomáhám firmám s automatizací obchodu a marketingu. Od roku 2015 pracuji pro přední digitální agenturu H1.cz jako obchodní konzultant.